0

Jak wygląda praca notariusza?

Praca notariusza ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Z tego względu wszystkie czynności notarialne dokonuje notariusz. Czuwa on nad należytym zabezpieczeniem interesów stron, a także innych osób, dla których dana czynność notarialna może spowodować skutki prawne.