0

Bezpieczne środki transportu w rurociągach

W przemyśle wykorzystywanych jest wiele technologii. Bardzo często wprowadzane są nowe rozwiązania, które pozwalają na przyśpieszenie wszystkich procesów oraz zwiększenie wydajności produkcji. Jest to ważne, ponieważ w ten sposób można poprawić jakość produktu i dodatkowo zwiększyć możliwości przerobowe – wszystko to przekłada się na zarobki. Każdego roku pojawiają się nowe sposoby, które pozwalają na rozwiązanie znanego problemu w inny sposób. Takie działania podejmowane są z różnych powodów. Może to wynikać z chęci rozwoju przedsiębiorstwa lub na wskutek roszczeń prawnych. Niekiedy trzeba wymienić istniejące instalacje (lub je dostosować) na takie, które będą spełniały wszelkie standardy. Przede wszystkim ważne jest, aby były one ekologiczne, tzn. przyjazne dla środowiska naturalnego.

Od dawna wykorzystuje się maszyny, które do pracy wymagają paliwa lub gazu. Takie rozwiązanie jest skuteczne, ale niestety zanieczyszcza środowisko. Dlatego stopniowo wprowadzane są rozwiązania, które zapewniają czystą pracę. Do takich zaliczyć można układy hydrauliczne (akwatroniczne) oraz pneumatyczne. W pierwszym przypadku do przenoszenia siły wykorzystywana jest woda, w drugim powietrze. W ten sposób nie ma obaw o to, że do atmosfery przedostaną się oleje silnikowe lub płyny hydrauliczne. Ich stosowanie jest szczególnie niebezpieczne w branży spożywczej – np. stosowane są niekiedy do poruszania przykrywą automatycznych grilli. Pracujące elementy nie są idealnie szczelne i zawsze może dojść do tego, że dojdzie do wycieku z tłoka lub cylindra. Dlatego o wiele lepsze jest stosowanie wody, która nie jest w żaden sposób szkodliwa i może mieć kontakt z żywnością. W przemyśle stosowane są również systemy pneumatyczne. Nie używa się ich tylko jako element napędowy, ale również jako czynnik przemieszczający materiały sypkie.

Transport pneumatyczny pozwala na to przy wykorzystaniu przewodów rurowych oraz strumienia gazu. Ruch takiego materiału wywoływany jest poprzez różnicę ciśnień, która wytwarza się w urządzeniach transportowych. Zaletami takiego rozwiązania są: możliwość przesyłania materiałów w zamkniętych przewodach (w ten sposób zabezpieczone są przed czynnikami zewnętrznymi), elastyczność prowadzenia trasy w konkretnych warunkach, możliwość stosowania prostych odprowadzeń do odbioru oraz pobrania materiału, bezpieczeństwo transportu (w przypadkach przemieszczania toksycznych lub szkodliwych substancji), wysoki stopień niezawodności, możliwość pełnej automatyzacji, szybkość oraz wydajność.

Wojciech

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *