0

Czy zwierzęta mają uczucia?

Wiele osób twierdzi, że natura polega tylko na walce, gdzie przetrwają tylko najsilniejsi. Nie jest to prawda, gdyż badacze zaobserwowali zachowania o charakterze współpracy oraz pomocy. Dużo gatunków zwierząt ma bardzo rozwinięte relacje społeczne.

Razem można więcej

Większość relacji wśród danego gatunku ma charakter partnerski, a zachowania agresywne występują dużo rzadziej. Zachowania te kształtują życie społeczne wielu zwierząt. Na przykład w przypadku wilków liczba osobników w watahach jest uwarunkowana więziami między osobnikami. Jeśli osobników jest za dużo to wataha się rozpada.

Zwierzęce zasady

U zwierząt prowadzących stadny tryb życia istnieją reguły, które warunkują życie społeczne. Wymogi i zakazy pozwalają na utrzymanie porządku w stadzie. Zwierzę nieprzestrzegające reguł są karane lub są zepchnięte na margines społeczności.

Uczucia

Zwierzęta mogą okazywać uczucia wobec swoich pobratymców. Wzajemna pomoc, altruizm i empatia nie są unikalne dla ludzi, te cechy występują również u zwierząt. Przykładem altruizmu mogą być nietoperze, które dzielą się między sobą pokarmem.

Podsumowując

Choć zachowania agresywne w świecie zwierząt występują stosunkowo często to nie stanowią one całości. Zachowania altruistyczne często budują zwarte społeczności zwierząt, które są oparte na wzajemnej pomocy.

Albert Kosowski

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *