2

Czy zwierzęta mają uczucia?

Wiele osób twierdzi, że natura polega tylko na walce, gdzie przetrwają tylko najsilniejsi. Nie jest to prawda, gdyż badacze zaobserwowali zachowania o charakterze współpracy oraz pomocy. Dużo gatunków zwierząt ma bardzo rozwinięte relacje społeczne.

Razem można więcej

Większość relacji wśród danego gatunku ma charakter partnerski, a zachowania agresywne występują dużo rzadziej. Zachowania te kształtują życie społeczne wielu zwierząt. Na przykład w przypadku wilków liczba osobników w watahach jest uwarunkowana więziami między osobnikami. Jeśli osobników jest za dużo to wataha się rozpada.

Zwierzęce zasady

U zwierząt prowadzących stadny tryb życia istnieją reguły, które warunkują życie społeczne. Wymogi i zakazy pozwalają na utrzymanie porządku w stadzie. Zwierzę nieprzestrzegające reguł są karane lub są zepchnięte na margines społeczności.

Uczucia

Zwierzęta mogą okazywać uczucia wobec swoich pobratymców. Wzajemna pomoc, altruizm i empatia nie są unikalne dla ludzi, te cechy występują również u zwierząt. Przykładem altruizmu mogą być nietoperze, które dzielą się między sobą pokarmem.

Podsumowując

Choć zachowania agresywne w świecie zwierząt występują stosunkowo często to nie stanowią one całości. Zachowania altruistyczne często budują zwarte społeczności zwierząt, które są oparte na wzajemnej pomocy.

Albert Kosowski

2 Comments

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *