0

Jak wygląda praca notariusza?

Praca notariusza ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu prawnego. Z tego względu wszystkie czynności notarialne dokonuje notariusz. Czuwa on nad należytym zabezpieczeniem interesów stron, a także innych osób, dla których dana czynność notarialna może spowodować skutki prawne.

Dokumenty w innym języku

Dokumenty i akty sporządzane przez niego powinny być przejrzyste i zrozumiałe, choć czasami zdarza się, że strony nie są w stanie w pełni zrozumieć ich treści. W takich sytuacjach notariusz ma obowiązek cierpliwie wyjaśnić poszczególne zapisy objęte czynnością notarialną. Czynności notarialne zapisuje się w języku polskim. Na specjalne żądanie jednej ze stron może dodatkowo wykonać tej czynności w języku obcym. Z tego względu niekiedy kancelaria notarialna Legionowo współpracuje z tłumaczem przysięgłym. Bardzo często zdarza się, że notariusz wykorzystuje własną znajomość obcego języka, która wykazana jest w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych.

Kiedy skorzystać z notariusza?

Z pomocy notariusza najczęściej korzystają osoby, którym potrzebna jest umowa sprzedaży działek gruntu, prawa użytkowania wieczystego, umowa sprzedaży nieruchomości, zarówno usługowych jak mieszkalnych, czy innych. Notariusze zajmują się także sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia, testamentów czy pełnomocnictwa.

pawlo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *