0

Oprogramowanie do nadzorowania urządzeń pomiarowych

W przemyśle bardzo często korzysta się z przyrządów pomiarowych, które służą do nadzorowania procesów produkcyjnych. Są one nieodłącznym elementem, który warunkuje prawidłowe działanie całego zakładu. Mogą one służyć chociażby do mierzenia parametrów procesu oraz wysyłania informacji zwrotnej do komputera. Na tej… Continue Reading